National Anthems & Patriotic Songs "Estonian National Anthem - Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" lírica

Traducción al: EN FI RU TO

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull' truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

My fatherland, my happiness and joy,
How beautiful you are!
I shall not find such ever
In this huge wide world
Which would be so dear to me
As you, my fatherland!

You have given me birth
And raised me up;
I shall thank you always
And remain faithful to you 'til death,
To me most beloved are you,
My precious fatherland!

May God watch over you,
My precious fatherland!
Let Him be your defender
And provide bountiful blessings
For whatever you undertake,
My precious fatherland!