Farhad Darya "Zakhm Hejranat" lyrics

Zakhm Hejranat

Zakhm hejranat chura tar marg deedaram konadZakhm hejranat chura tar marg deedaram konadAaftabe ast inja, k azto sarshaaram konadAaftabe ast inja, k azto sarshaaram konad

Mausume az door dasti hai een abey rawanMausume az door dasti hai een abey rawanMekhazad az man ke baa yaad tu takraram konadMekhazad az man ke baa yaad tu takraram konadZakhm hejranat chura tar marg deedaram konadAaftabe ast inja, k azto sarshaaram konad

Mujhda dar rahmat baranam ke baazMujhda dar rahmat baranam ke baazMujhda dar rahmat baranam ke baazDast hai nazaneene nastaran baram konadDast hai nazaneene nastaran baram konadZakhm hejranat chura tar marg deedaram konadAaftabe ast inja, k azto sarshaaram konad

Zakhm hejranat chura tar marg deedaram konadAaftabe ast inja, k azto sarshaaram konadZakhm hejranat chura tar marg deedaram konadAaftabe ast inja, k azto sarshaaram konad

Here one can find the lyrics of the song Zakhm Hejranat by Farhad Darya. Or Zakhm Hejranat poem lyrics. Farhad Darya Zakhm Hejranat text.