Farhad Darya "Aa Dilbar" lyrics

Aa Dilbar

Shab Sard-o Sharab-e Tung Aaghosh-e Tu dur..Aa DilbarMan Khasta Nawazesh-e Bar-o Dosh-e Tu dur..Aa DilbarShab Sard-o Sharab-e Tung Aaghosh-e Tu dur..Aa DilbarMan Khasta Nawazesh-e Bar-o Dosh-e Tu dur..Aa DilbarMan Tashna wa Intezaar Daria, Daria..Aa DilbarSardaab-e Halawat-e Lab-e Nosh-e Tu dur..Aa Dilbar

Choon Aashiq-e Khasta, Paa-o Sar Maylarzam..Aa DilbarChoon Ashk Sar-e Deeda-e Tar Maylarzam..Aa DilbarChoon Aashiq-e Khasta, Paa-o Sar Maylarzam..Aa DilbarChoon Ashk Sar-e Deeda-e Tar Maylarzam..Aa DilbarChoon Barg-e Sapidaar, Ba Chang-e Paayeez..Aa DilbarAz Dard-e Judaay-e O Safar Maylarzam..Aa Dilbar

Here one can find the lyrics of the song Aa Dilbar by Farhad Darya. Or Aa Dilbar poem lyrics. Farhad Darya Aa Dilbar text.