Farhad Darya "Aakhir" lyrics

Aakhir

Aakhir ba paye ishq tuAakhir ba paye ishq tudil peer meshawaddil peer meshawad,Aakhir ba paye ishq tu, dil peer meshawaddil peer meshawad,

Harchand tifle ashk zameen geer meshawadzameen geer meshawadHarchand tifle ashk zameen geer meshawadzameen geer meshawad

Aakhir ba paye ishq tu, dil peer meshawaddil peer meshawad,Aakhir ba paye ishq tu, dil peer meshawaddil peer meshawad,

Tare negah ba sozan meshgan cho mekashammeshgan cho mekashamTare negah ba sozan meshgan cho mekashammeshgan cho mekashamHar bakhya-e ba dil bazanam cheer meshawadcheer meshawadHar bakhya-e ba dil bazanam cheer meshawadcheer meshawad

Harchand tifle ashk zameen geer meshawadzameen geer meshawadHarchand tifle ashk zameen geer meshawadzameen geer meshawad

Aakhir ba paye ishq tu, dil peer meshawaddil peer meshawad,Aakhir ba paye ishq tu, dil peer meshawaddil peer meshawad,

Nakhshe bezan bar ayeena dil humeen damamdil humeen damamNakhshe bezan bar ayeena dil humeen damamdil humeen damamFarda mago ke sayaye tasweer meshawadtasweer meshawadFarda mago ke sayaye tasweer meshawadtasweer meshawad

Harchand tifle ashk zameen geer meshawadzameen geer meshawadHarchand tifle ashk zameen geer meshawadzameen geer meshawad

Aakhir ba paye ishq tu, dil peer meshawaddil peer meshawad,Aakhir ba paye ishq tu, dil peer meshawaddil peer meshawad

Here one can find the lyrics of the song Aakhir by Farhad Darya. Or Aakhir poem lyrics. Farhad Darya Aakhir text.