Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Oceanic Folk "O Tahiti E" lyrics

Translation to: EN FR TO

Horahora te vahine
Ki ruga vaiete
Horahora tana kerere
Ka hoki taku tua kia kite taku aro
Ki te kaiga
Horahora te vahine tana kerere -- ooh...
O Tahiti e

E horo ta'ua i te tumu e
O te mahuga purotu tokerau
Tahirihiri te hauga te tiare Tahiti
Purotu tokerau hoki koe -- ooh...
O Tahiti e

Mauga tupu ake nei
Noho mai koe
Noho mai tiare tupu e
Vaiete te tahua
Tahua tumu noho mai koe
Herehere kia matou -- ooh...
Fariu taku aro

Koi!
Toga!
Tokerau!
Hakaputu!

Vaiete te tahua tumu o noku e.

Women, spread out
Up along the brook
Spread out round your herald1
Turn around and face towards me2
To the world
Women, spread out round your herald -- ooh...
O Tahiti.3

Let's run to the foot...4
Of the beautiful northern mountains
Gather the fragrance5of the Tahitian tiare6
Beautiful north7coming back to you
O Tahiti.

The nearby majestic mountains here
Lives8in you
It lives in the nearby tiare
The flowing river
The flowing river lives in you
Favor us -- ooh...
Return to me9

Choose!
To the south!
To the north!
Sing!

My flowing river.