Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Oceanic Folk "He Mele No Lilo" lyrics

Translation to: TO

Mahalo nui ʻia ke kuini
Ke Aliʻiwahine o Hawaiʻi
ʻO Liliʻulani kuu i ka moku
ʻO ka wohi kuu i ke kalaunu
Ka pipiʻo mai o ke aanuenue
Naa waihoʻoluʻu a haalike ʻole.

Naa hana a ke aloha
Maaʻalo ana i ka ua lana maalie
E naanaa naa maka i ke ao malama
Mai Hawaiʻi aakea i Kauaʻi
I ka lani malama
Hooʻike mai ana laa i ka nani.

ʻO Kalaakaua he inoa
ʻO ka pua maeʻole i ka laa
Ka pua maila i ka mauna
I ke kuahiwi ʻo Mauna Kea
Ke ʻaa maila i Kiilauea
Maalamalama i Wahinekapu.

A ka luna o Ueekahuna
I ka pali kapu o Kaʻauea
Ea mai ke aliʻi kia manu
Ua wehi i ka hula o ka mamo
Ka pua nani aʻo Hawaiʻi
ʻO kalaakaua he inoa.

He inoa no kalani Kalaakaua kulele.