Aladdin (OST) "Een Nieuw Begin [A Whole New World]" lyrics

Translation to: EN FR

Aladdin:
Onze wereld is mooi,
spannend, schitterend, stralend.
't Is een wereld waarin je
al je zorgen snel vergeet.

Ik maak je horizon breed,
toon je wonder na wonder.
Alles even bijzonder
op een perzisch toverkleed.

Vlieg met me mee.
Van nu af zijn we beiden vrij.
Niemand die ons gebiedt:
Mag wel, mag niet.
Of zegt dat wij maar dromen.

Jasmine:
Vlieg met je mee.
't Is of ik door de ruimte glij.
Wij staan nu samen in
een nieuw begin.
Een nieuwe wereld wacht op jou en mij.

Aladdin:
Een nieuwe wereld wacht op jou en mij.

Jasmine:
Eindelijk helemaal vrij.
Wie had dat durven denken?
Zweven, tuimelen en zwenken.
Al die ruimte voor jou en mij.
Vlieg met je mee.

Aladdin:
Geef je ogen de kost.

Jasmine:
Hoe is dit alles ooit ontstaan?

Aladdin:
Het is adembenemend.

Jasmine:
Ik ben net een meteoor.
Ik schiet maar door.
't Is te laat om nu nog terug te gaan.

Aladdin:
Een nieuw begin.

Jasmine:
Alles even subliem.

Aladdin:
M'n hart is vol van puur geluk.

Jasmine:
Het is net of we dromen.

Samen:
Wij staan nu middenin een nieuw begin.
Deze wereld deel ik 't liefst met jou.

Aladdin:
Een nieuw begin.

Jasmine:
Een nieuw begin.

Aladdin:
Wij zijn nu vrij.

Jasmine:
Wij zijn nu vrij.

Aladdin:
Wij staan nu in...

Jasmine:
...een nieuw begin.

Samen:
Voor jou en mij.

Aladdin:
Our world is beautiful,
exciting, wonderful, bright.
It is a world in which
you fast forget all your worries.

I will make your horizon wider,
I will show you wonder after wonder.
Everything is just special
on a Persian magic carpet.

Fly along with me.
From now on we are both free.
Nobody to command us:
"You can do this. You can't do that",
or to tell us we are only dreaming.

Jasmine:
I am flying along with you.
It is as though I slid through space.
We are together on
a new beginning.
A new world is waiting you and me.

Aladdin:
A new world is waiting you and me.

Jasmine:
At last completely free.
Who has ever dared to think about that?
Floating, tumbling and swirling.
All this space for you and me.
I am flying along with you.

Aladdin:
Feast your eyes upon all of this.

Jasmine:
How has all of this ever been created?

Aladdin:
It is breathtaking.

Jasmine:
I am like a meteor
shooting past.
It is too late now to go back.

Aladdin:
A new beginning.

Jasmine:
Everything is just sublime.

Aladdin:
My heart is full of pure happiness.

Jasmine:
It is as though we were dreaming.

Together:
We are amidst a new beginning.
I would rather share this world with you.

Aladdin:
A new beginning.

Jasmine:
A new beginning.

Aladdin:
We are now free.

Jasmine:
We are now free.

Aladdin:
We are now standing in...

Jasmine:
...a new beginning.

Together:
For you and me.