Cannibal Corpse "Priests of Sodom" lyrics

Translation to:eo

The Blackened City Calls Out
Enter The Temple Of Sin
You Must Enter The Temple Of Sin
Contorted Sinners Beckon
Join Out Twisted Rites
You Must Join Out Twisted Rites
The Priests Eyes Gleam
Blood On Their Scepters Of Flesh
The Nubile Virgin Bows
Await The Piercing Thrust
She Awaits the Piercing Thrust
Perverse Rites
Priests Of Sodom Preside
We Are Damned
Praise The Gods Of Sin
Her Walls Are Burning
Grinding The Staff Of The Priests
Sluts Grinding The Staff Of The Priests
The Congregation
Revel In Sins Of The Flesh
Whores From The Temple
Serving Shamanic Desire
They Are Serving Shamanic Desire
Deviant Bodies Writhing
Slick With The Fluids Of Lust
They Are Slick With The Fluids Of Lust
Perverse Rites
Priests Of Sodom Preside
We Are Damned
Immortal Lust
Wicked Legions Come Forth
Defile The Pure
Statues Of Demons Glisten With Sweat
The Orgy Intensifies, Violence Begins
Flagellate Sluts With Serpentine Whips
They Raise Their Blades To Throats Of Their Men
Climax Approaches And The Blood Will Spill
Sexual Sacrifice, Mutilation And Death
Murder
Priests Of Sodom

[Solo: Pat O'Brien]

Perverse Rites
Priests Of Sodom Preside
We Are Damned
Immortal Lust
Wicked Legions Come Forth
Defile The pure

La urbo nigriĝita ekkrias
Iru en la Templon de Pekon
Vi devas iri en la Templon de Pekon
Torditaj pekuloj geste alvokas
Partoprenu en ritoj torditaj
Vi devas partopreni en ritoj torditaj
La okuloj de la klerikoj radietas
Sango sur la sceptroj de karno
La nazkopova virgulino riverencas
Atendu la trapikantan puŝon
Ŝi atendas la trapikantan puŝon
Perversajn ritojn
La Klerikoj de Sodomo prezidas
Ni estas damnitaj
Laŭdu la Diojn de Peko
Ŝiaj muroj brulas
Grincante la stabojn de la klerikojn
Ĉiesulinoj grincantaj la stabojn de la klerikojn
La kongregacio
Diboĉu en la karnaj pekoj
Putinoj de la templo
Servante ŝamanan deziron
Ili servas ŝamanan deziron
Anomaliaj korpoj baraktantaj
Glataj de fluaĵoj voluptaj
Ili estas glataj de fluaĵoj voluptaj
Perversajn ritojn
La Klerikoj de Sodomo prezidas
Ni estas damnitaj
Volupto senmorta
Malvirtaj legioj, venu
Profanu la purajn
Statuoj de demonoj fajreras de ŝvito
La orgio intensigas, la violento komencas
Skurĝu ĉiesulinojn per vipoj serpentaj
Ili levas siajn klingojn ĝis koloj de siaj viroj1
La klimakso proksimiĝas kaj sango disverŝos
Oferaĵo seksa, mutilado kaj morto
Murdo
Klerikoj de Sodomo

[Nurgitaraĵo: Pat O'Brien]

Perversajn ritojn
La Klerikoj de Sodomo prezidas
Ni estas damnitaj
Volupto senmorta
Malvirtaj legioj, venu
Profanu la purajn