Taake "No Title" lyrics

Translation to: EN

Jeg foeler henne naar det er moerkt
for maaneblink holder meg vaaken
Etter regnvaerskveld er intet toert
& fra tunet blender taaken
Morgenroeden visste jeg skulle bloe
"Se mot Doeden, se deg selv doe"
Dunkel parapsykedelia inni huset
Jeg hever blikket & jeg hever kruset
Tilstede, mitt bud
Kulde mot hud
I stedlaast fasong
er hun ikke hos Gud

I feel her when it's dark
because the glimmering moon keeps me awake
After rainy evening nothing is dry
and from the courtyard the fog dazzles
The red dawn knew that I would bleed
"Look towards Death, see yourself die"
Dark parapsychedelia inside the house
I raise my gaze and I raise the mug
Present, my messenger
Cold against skin
In place-bound shape
She isn't with God