Taake "Hordaland doedskvad Part III" lyrics

Translation to: EN

Den store havørn
Fiskeren
Livet so yrer om natten
Full drapsalarm
Dødstøt
Alt eller ingenting
Høsten hentet deres skam så ofte
En flørt med døden
Slikkede føtter
Dødskyss henger fra snorer på loftet
Voldtekt av selve livets røtter
Hold synet og bladet skarpt
Hold ører og arterier åpne
Hold hodet og hjertet ditt kaldt
Tør å være bar
Når du møter deg selv alene
Å endelig føle noe igjen
La djevelen ta på deg
Smerten er prins
Døden er kongen

The great sea eagle
Fisher/Hunter
Life that swam in the night
Full murder alarm
The Death stroke
All or nothing
The autumn brought their shame so often
A flirt with Death
Licked feet
Death kisses hangs from topes on the loft
Rape of the very roots of life
Keep your sight and blade sharp
Keep your ears and arteries open
Keep you head and heart cold
Dare to be bare
When you meet yourself alone
To finally feel something again
Let the Devil touch you
Pain is Prince
Death is King