Taake "Hordalans Doedskvad II" lyrics

Translation to: EN

Går i skyggene
Ser bort på solen
Drømmer som kommer om høsten
Henter meg fra dagen
Gullmåne i full blomst
En reise i hodet jeg prøver å glemme
Kjønn og død på vestlandet hjemme
Hun tar deg med
Han venter deg der
Taler nesten aldri
Skadefro
Hardhendt
Dødens bidragskyer manet frem
For djevelen finnes der inne
Ikke så dypt når man leter
Høye hæler lager demoner i støen
Tiden henger i død hud og hår av gull
Behandler deg som en gjest
Påkostet
Intet
Mitt andre jeg
Mordet på deg

Moving in the shadows
Disregarding the sun
Dreams that come in the fall
Pick me from the day
Gold moon in full bloom
A journey in my head that I try to forget
Sex and death on the West Norway at home
She takes you
He awaits you there
Speeches almost never
Malevolence
Rough
Contribution of death clouds forward
For the devil is in there
Not so deep when looking
High heels makes demons in Støen
Time hangs in the dead skin and hair of gold
Treat you like a guest
Lavish
Nothing
My second I
The murder of you