Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Raubtier "Bärsärkagång" lyrics

Translation to: EN DE

Av mjödet tagen,
med klingan dragen,
jag möter dagen
i Björnens skinn.
Jag stympar armar,
jag river tarmar,
där striden larmar,
jag stormar in.

Jag vördar björnen,
jag matar örnen,
bland snår och törnen,
i vind och köld.
Ty stark i anden
såväl som handen
går jag mot branden
förutan sköld.

Korpar, korpar ser ni mig nu korpar,
i snörök glimmar blodigt svärd.
Korpar. korpar ser ni mig nu korpar,
jag skrattar åt min hädanfärd.

Bärsärkagång, Bärsärkagång
Bärsärkagång, Bärsärk
Bärsärkagång, jag går Bärsärkagång
Bärsärkagång, Bärsärk

Av vreden driven,
av nordan riven,
av Odin given,
min björnahamn.
Det är ej alla
som Odin kalla,
men en skall falla,
jag hör mitt namn.

När vargen yla
jag känner kyla
och möter skrattande dödens frist.
Ty nordlandssöner
ber icket böner
och gråter icket till hvite krist.

Korpar, korpar ser ni mig nu korpar,
i snörök glimmar blodigt svärd.
Korpar. korpar ser ni mig nu korpar,
jag skrattar åt min hädanfärd.

Bärsärkagång, Bärsärkagång
Bärsärkagång, Bärsärk
Bärsärkagång, jag går Bärsärkagång
Bärsärkagång, Bärsärk

By the mead taken,
with the blade drawn,
I meet the day
in the bear's skin.
I truncate arms,
I rake intestines,
there the battle calls,
I storm in.

I worship the bear,
I feed the eagle,
through thickets and thorns,
in wind and cold.
Strong in spirit
as well as my hand
I go towards the fire
without a shield.

Ravens, ravens see me now ravens,
in snow smoke shines a bloody sword.
Ravens, ravens see me now ravens,
I laugh at my own demise.

Berserkergang, berserkergang 1
Berserkergang, berserk2
Berserkergang, I go berserkergang
Berserkergang, berserk

By the fury driven,
by the north scarred,
by Odin given,
my bear-form.
It isn't everyone
that Odin calls,
But one shall fall,3
I hear my name.

When the wolf howls
I feel a chill
And face death's reprieve while laughing.
For northern-land-sons
don't pray
And don't cry to Hvitekrist.4

Ravens, ravens see me now ravens,
in snow smoke shines a bloody sword.
Ravens, ravens see me now ravens,
I laugh at my own demise.

Berserkergang, berserkergang
Berserkergang, berserk
Berserkergang, I go berserkergang
Berserkergang, berserk