Raubtier "Bothniablod" lyrics

Translation to:deenitroru

Lyrics:

Här ryter nordan likt som björnen över tundran.
Här piskar snön vansinnet hårt som inlandsis.
Här väcker norrsken våran vördnad och förundran.
Och här har överlevnaden ett pris.
Ja, här har överlevnaden ett pris.

Den varg i flocken som ej bidrar under jakten.
Förverkar rätten att till lyan krypa ned.
Ty den som viker av ifrån den hårda pakten.
Han är dömd och han dör allena med.
Ja, han är dömd och han dör allena med.

Men ingenting kan förändra att,
vi står på förfäders mark.
Gudarna vakar över oss i natt.
Ännu är livslågan stark.
I köld och storm jagar hungriga vargar.
I fäders spår rinner Bothniablod.
I vridna käftar som river och sargar.
När död är kraft och levnadsmod.
Bothniablod.

Du som ej tror om att vårat liv är något annat.
Än blott en kamp för överlevnad varje dag.
Du dväljs i dunkel som förevigt är förbannat.
Och i mörkret blir väl livets låga vag.
Ja, i mörkret blir väl livets låga vag.

Men ingenting kan förändra att,
vi står på förfäders mark.
Gudarna vakar över oss i natt.
Ännu är livslågan stark.
I köld och storm jagar hungriga vargar.
I fäders spår rinner Bothniablod.
I vridna käftar som river och sargar.
När död är kraft och levnadsmod.
Bothniablod.

Nej ingenting kan förändra att,
vi står på förfäders mark.
Gudarna vakar över oss i natt.
Ännu är livslågan stark.
I köld och storm jagar hungriga vargar.
I fäders spår rinner Bothniablod.
I vridna käftar som river och sargar.
När död är kraft och levnadsmod.
Bothniablod.

Text:

Hier brüllt der Nordwind wie der Bär über der der Tundra.
Hier peitscht der Schnee unsrere* Sinne, hart wie Inlandeis.
Hier weckt das Nordlicht unsere Ehrfurcht und Erstaunen
Und hier hat Überleben einen Preis.
Ja, hier hat Überleben einen Preis.

Der Wolf im Rudel, der zur Jagd nichts beiträgt,
Verwirkt das Recht mit in den Bau hinabzukriechen.
Denn der, der von dem harten Pakte abweicht,
er ist verurteilt, und er stirbt für sich allein.
Ja, er ist verurteilt und er stirbt für sich allein.

Aber nichts kann was ändern dran, daß
wir auf dem Boden unserer Ahnen stehn.
Die Götter wachen über uns des Nachts,
noch ist das Lebenslicht stark.
In Kälte und Sturm jagen hungrige Wölfe.
In den Spuren unserer Ahnen verrinnt Bottnisches Blut.
Gierige* Kiefer, die reißen und zerfleischen.
Wenn Tod Kraft und Lebensmut bedeutet.
Bottnisches Blut.

Du, der dran glaubt, daß unser* Leben etwas andres ist,
als bloß ein Kampf ums Überleben jeden Tag.
Du haust im Dunkel, das auf ewige Zeit verdammt ist,
und im Dunkel wird das Lebenslicht doch matt.
Ja im Dunkel wird das Lebenslicht doch matt.

Aber nichts kann was ändern dran, daß
wir auf dem Boden unserer Ahnen stehn.
Die Götter wachen über uns des Nachts,
noch ist das Lebenslicht stark.
In Kälte und Sturm jagen hungrige Wölfe.
In den Spuren unsrer Ahnen verrinnt Bottnisches Blut.
In tollen Kiefern, die reißen und zerfleischen.
Wenn Tod Kraft und Lebensmut bedeutet.
Bottnisches Blut.

Nein, nichts kann was ändern dran, daß
wir auf dem Boden unserer Ahnen stehn.
Die Götter wachen über uns des Nachts,
noch ist das Lebenslicht stark.
In Kälte und Sturm jagen hungrige Wölfe.
In den Spuren unsrer Ahnen verrinnt Bottnisches Blut.
In tollen Kiefern, die reißen und zerfleischen.
Wenn der Tod auch Kraft und Lebensmut ist.
Bottnisches Blut.

Here roars the north like the bear over the tundra
Here the snow whips the madness hard like ice
Here outota raises our awe and wonder
And here survival have have a price
Yes here survival have a price

The wolf in the pack who does not contribute during the hunt
Forefits the right to in the den crawl down
For he who turns away from the fierce pact
He is doomed and thereby he dies
Yes he is doomed and thereby he dies

Nothing can change that
We stand on ancestral ground
The gods watch over us tonight
Still the life flame burns strong
In frost and storm hunts hungry wolves
In fathers tracks runs Bothnia Blood
In twisted jaws that tare and lacerate
When death is power and fortitude
Bothnia Blood

You who believe our lives is something else
Than just a fight for survival every day
You dwell in forever damned darkness
And in the darkness the the life flame burns weak
Yes in the darkness the flame of life burns weak

Nothing can change that
We stand on ancestral ground
The gods watch over us tonight
Still the life flame burns strong
In frost and storm hunts hungry wolves
In fathers tracks runs Bothnia Blood
In twisted jaws that tare and lacerate
When death is power and fortitude
Bothnia Blood

Nothing can change that
We stand on ancestral ground
The gods watch over us tonight
Still the life flame burns strong
In frost and storm hunts hungry wolves
In fathers tracks runs Bothnia Blood
In twisted jaws that tare and lacerate
When death is power and fortitude
Bothnia Blood

Bothnia Blood

Qui il nord ruggisce come l'orso oltre la tundra.
Qui la neve frusta la follia forte come il ghiaccio.
Qui l'aurora boreale sveglia il nostro stupore e meraviglia.
E qui, la sopravvivenza ha un prezzo.
Si, qui, la sopravvivenza ha un prezzo.

Il lupo nel branco che non contribuisce alla caccia.
Perde il diritto di scendere giù nella tana.
Poiché colui che si gira altrove dal difficile patto.
Lui è giudicato e perciò lui da solo morirà.
Si, è giudicato e perciò lui da solo morirà.

Ma niente può cambiare ciò,
Noi stiamo sulla terra degli antenati.
I dei vegliano su di noi questa notte.
La fiamma della vita è ancora forte.
Nel freddo e nella tempesta cacciano i lupi affamati
Nelle tracce dei padri scorre il sangue Bothnia.
Nelle mascelle contorte che tarano e lacerano.
Quando la morte è energia e forza d'animo.
Sangue Bothnia.

Tu che non credi che la nostra vita sia qualcos'altro.
Che soltanto una battaglia per la sopravvivenza ogni giorno.
Tu dimori nell'oscurità che per sempre è maledetta.
E nell'oscurità la fiamma della vita si indebolisce.
Si, nell'oscurità la fiamma della vita si indebolisce.

Ma niente può cambiare ciò,
Noi stiamo sulla terra degli antenati.
I dei vegliano su di noi questa notte.
La fiamma della vita è ancora forte.
Nel freddo e nella tempesta cacciano i lupi affamati
Nelle tracce dei padri scorre il sangue Bothnia.
Nelle mascelle contorte che tarano e lacerano.
Quando la morte è energia e forza d'animo.
Sangue Bothnia.

No niente può cambiare ciò,
Noi stiamo sulla terra degli antenati.
I dei vegliano su di noi questa notte.
La fiamma della vita è ancora forte.
Nel freddo e nella tempesta cacciano i lupi affamati
Nelle tracce dei padri scorre il sangue Bothnia.
Nelle mascelle contorte che tarano e lacerano.
Quando la morte è energia e forza d'animo.
Sangue Bothnia.

Aici rage nordul precum ursul în tundră.
Aici zăpada biciuiește nebunia, tare precum gheața.
Aici aurora ne uimește și minunează.
Și aici, supraviețuirea are un preț.
Da, aici supraviețuirea are un preț.

Lupul din haită care nu contribuie la vânătoare
Își leapădă dreptul de a se târî în vizuină.
Pentru că cel care întoarce spatele aprigului pact,
Acela este osândit și așadar moare singur.
Da, este osândit și așadar moare singur.

Nimic nu poate schimba
Că stăm pe pământul strămoșilor.
Zeii veghează asupra noastră în această noapte
Iar flacăra vieții încă arde tare.
În frig și furtună vânează lupi flămânzi,
În urmele părinților curge sânge de Bothnia,
Fălcile [twisted] sfâșie și jupoaie.
Când moartea este putere și vitalitate,
Sânge de Bothnia.

Tu, care crezi că viețile noastre sunt altceva
Decât o luptă pentru supraviețuire în fiecare zi,
Trăiești în întuneric și ești osândit pe vecie.
Iar în întuneric, flacăra vieții arde slab.
Da, în întuneric, flacăra vieții arde slab.

Nimic nu poate schimba
Că stăm pe pământul strămoșilor.
Zeii veghează asupra noastră în această noapte
Iar flacăra vieții încă arde tare.
În frig și furtună vânează lupi flămânzi,
În urmele părinților curge sânge de Bothnia,
Fălcile [twisted] sfâșie și jupoaie.
Când moartea este putere și vitalitate,
Sânge de Bothnia.

Nimic nu poate schimba
Că stăm pe pământul strămoșilor.
Zeii veghează asupra noastră în această noapte
Iar flacăra vieții încă arde tare.
În frig și furtună vânează lupi flămânzi,
În urmele părinților curge sânge de Bothnia,
Fălcile [twisted] sfâșie și jupoaie.
Când moartea este putere și vitalitate,
Sânge de Bothnia.

Sânge de Bothnia.

Здесь грохочет северный ветер, словно медведь рычит в тундре.
Здесь безумный снегопад, будто с неба падает лед,
Здесь северное сияние удивляет и восхищает.
И здесь ты выиграл, если остался в живых.
Да, здесь выжить - приз.

Волк из стаи, который бездействовал на охоте,
Лишается права вернуться в логово,
Ибо он отвернулся от нерушимых правил.
Он осужден, он умрет в одиночестве.
Да, он осужден и умрет в одиночестве.

Но ничто не может помешать тому,
Что мы стоим на земле предков.
Боги следят за нами в ночи,
До тех пор, пока пламя жизни сильно.
И в холод, и в шторм охотятся голодные волки,
На пути предков струится кровь Ботнии,
В скрученные пасти, которые рвут и разрывают.
И смерть это сила и мужество.
Кровь Ботнии.

Вам не кажется, что наша жизнь - это что-то другое,
Нежели ежедневная борьба за выживание?
Вы обитаете в темноте, будто прокляты навсегда.
Ведь в темноте жизнь кажется расплывчатой.
Да, в темноте жизнь кажется расплывчатой.

Но ничто не может помешать тому,
Что мы стоим на земле предков.
Боги следят за нами в ночи,
До тех пор, пока пламя жизни сильно.
И в холод, и в шторм охотятся голодные волки,
На пути предков струится кровь Ботнии,
В скрученные пасти, которые рвут и разрывают.
И смерть это сила и мужество.
Кровь Ботнии.

Нет, ничто не может помешать тому,
Что мы стоим на земле предков.
Боги следят за нами в ночи,
До тех пор, пока пламя жизни сильно.
И в холод, и в шторм охотятся голодные волки,
На пути предков струится кровь Ботнии,
В скрученные пасти, которые рвут и разрывают.
И смерть это сила и мужество.
Кровь Ботнии.