Kent "Ensamheten" lyrics

Translation to:enfrpl

Ensamheten

Du skrapar rutor nu igenJag är passageraren, det är du som körStan förblöder, allt är stängtDu pratar jobb, jag längtar hem igenÅh, det är så svårt att höra vad du sägerVad är det du egentligen vill säga?

Sekelskiftesvillan gapar tomMan skymtar fönstren bakom röda lövOch jag minns din pappas bibliotek

I ett centrumkors där virvlar snön det blåser snåltGenom ensamhushållens dubbla låsOch som Sverige sover villor, skogar, elljusspårSextusen vintergransljus mot ensamheten, ensamhetenEnsamheten, ensamheten

Hårt mot hårt mot ensamhetenEnsamheten, ensamhetenHårt mot hårt mot ensamheten

Ett helt nytt ljus ger oss nytt hoppMen även skuggorna blir större nuOch inget är sig längre likt

I din värld av mörkret syns dina brister, mina felSom sprickor där ljus kan tränga inOch jag inser plötsligt, kärlek får man bara seNär tak och väggar rasar in igen i ensamheten

Ensamheten, ensamhetenDet är så svårt att höra vad du sägerEnsamheten, ensamhetenVad är det du egentligen vill säga?Ensamheten, ensamhetenHårt mot hårt mot ensamhetenEnsamheten, ensamhetenHårt mot hårt mot ensamhetenEnsamheten, ensamhetenHårt mot hårt mot ensamhetenDet är så svårt att höra vad du sägerEnsamheten, ensamhetenVad är det du egentligen vill säga?Ensamheten, ensamhetenDet är så svårt att höra vad du sägerEnsamheten, ensamhetenVad är det du egentligen vill säga?Ensamheten, ensamhetenHårt mot hårt mot ensamheten

The Loneliness

You scrape the windowpane now againI am the passenger, it is you who drivesThe town bleeds to death, everything is shutYou talk work, I long for home againOh, it is so hard to hear what you sayWhat is it that you really want to say?

The turn of the century villa gapes emptyYou can glimpse the windows behind red leavesAnd I remember your father's library

In the centre crossway the snow whirls, and it blows sparse,through the single-household's double locksAnd as Sweden sleeps, villas, forests, electric-lit tracksSix thousand outside lights against the lonelinessThe loneliness, the loneliness

Hard against hard against the lonelinessThe loneliness, the lonelinessHard against hard against the loneliness

A whole new light gives us new hopeBut even the shadows become bigger nowAnd nothing is the same as it was

In your world of darkness appear your shortfalls, and mineLike cracks where the light can force itself inAnd I realise suddenly, love can only be seenWhen roofs and walls collapse in again under loneliness

The loneliness, the lonelinessIt is so hard to hear what you sayThe loneliness, the lonelinessWhat is it you really want to sayThe loneliness, the lonelinessHard against hard against the lonelinessThe loneliness, the lonelinessHard against hard against the lonelinessThe loneliness, the lonelinessHard against hard against the lonelinessIt is so hard to hear what you sayThe loneliness, the lonelinessWhat is it you really want to sayThe loneliness, the lonelinessIt is so hard to hear what you sayThe loneliness, the lonelinessWhat is it you really want to sayThe loneliness, the lonelinessHard against hard against the loneliness

Here one can find the English lyrics of the song Ensamheten by Kent. Or Ensamheten poem lyrics. Kent Ensamheten text in English. This page also contains a translation, and Ensamheten meaning.