Ishtar "Ha'or" lyrics

Translation to: EN IT

טוב לי שליבך פתאום קורא לי
רק אתה לי פה חסר
לך אתן כל מה שיש בי
תן לי את ליבך ותגלה לי
את הסודות של העולם
ואל תסתיר דבר ממני

שום דבר לא יעצור
מליבנו את האור
שעלי תמיד ישמור
כשאני בזרועותיך

רגע ואתה רחוק ממני
והלילה לא אשן
בחלומות אתה עולה לי
כמה אהבה יש פה בנינו
ולפעמים לי שוב נדמה
שהעולם נברא לשנינו