Anna German "Nasza miłość" lyrics

Translation to: EN HR FR RU

Łzy są tajemnicą,
Uśmiech - tajemnicą,
Miłość - tajemnicą jest...

Łzy są tajemnicą,
Uśmiech - tajemnicą,
Miłość - tajemnicą jest...

Powiedz mi swoje imię,
Daj mi swoją rękę,
Powiedz mi to, co chcesz powiedzieć,
Daj mi swoje serce,
Bo ja, bo ja zrozumiałam Cię do głębi,
I moje ręce znają Twoje,
I moj głos zna Twój głos...

Drzewo rozmawia z lasem,
Trawa - ze stepem,
Gwiazda rozmawia z Drogą Mleczną,
A ja rozmawiam z Tobą -
Jak chmura z burzą,
Ze stepem trawa,
Jak z wiosną ptak,
Jak z morzem deszcz,
Jak z lasem drzewo rozmawia...

Łzy są tajemnicą,
Uśmiech - tajemnicą,
Miłość - tajemnicą jest...

Łzy są tajemnicą,
Uśmiech - tajemnicą,
Miłość - tajemnicą jest...

Tears is a mystery,
Smile is a mystery,
Love is a mystery...

Tears is a mystery,
Smile is a mystery,
Love is a mystery...

Tell me, oh, tell me thy name,
Give me, oh, give me thy hand,
Tell me about whatever you wanted
Give me your heart,
For I deeply understood you,
And my hands know thy hands,
And my voice knows thy voice...

Trees are speaking to forest,
Grasses are speaking to prairies,
Star from the sky is speaking to Milky Way,
So I am speaking to you -
Like a cloud speaks to rainstorm,
Like a grass speaks to prairie,
Like a bird speaks to Spring,
Like a rain speaks to sea,
Like a tree speaks to forest...

Tears is a mystery,
Smile is a mystery,
Love is a mystery...

Tears is a mystery,
Smile is a mystery,
Love is a mystery...