Siddharta "Vojna idej" Liedtext

Übersetzung nach: EN RU SR

Vojna idej ...
kam naj grem naprej?
V malo skrito vas,
v bolj umirjen čas?

A zadaj me hladi
veter jeklenih zveri,
ki poslušajo,
kar gorile tulijo:

»Dovolj je vina Mesto naj pije vodo!«

Mojim sanjam bo raztrgala krila
in svoboda umre.
Še ljubezen bo dobila pravila,
če ne bomo rekli ne!

Vojna idej
kuje utrujene.
Vojna idej
misli prepove.

Velike ljudi
dobro vino radosti ...
A voda skozi hlev
bo odnesla ves plevel!

Nas nahrani Voda - Vino nam obarva mesečino.
»Dovolj je vina!? Naj še kdo reče tako!«

Ne ubijam sanj! Ravno zato, ker nisem junak!
Čas ustavil vsaj malo bom zdaj, da zajamem zrak!

War of ideas...

Where should I go?

in a little hidden village

in a more calmful time?

but from behind I'm cooled

by a wind of iron beasts

which are listening

what the gorillas are screaming:

"Enough of wine. City shall drink water!"

It will tear apart the wings from my dreams

and the freedom dies

Even love will get rules

if we'll not say no!

War of ideas

is making tired ones stronger (?)

War of ideas

doesn't allow thinking

Great people

are cheered up by a good wine

But water trought a stable

will take all the weeds away

We're fed up by the water. - Wine is coloring the moonlight.

"Enough of wine!? somebody shall say the same!"

I'm not killing the dreams! Just because I'm not a hero!

I'll stop the time at least for a little, that I can take a deep breath!