Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Koray Avcı "Kainatın Aynasıyım" Liedtext

Madem Ki Ben Bir insanım
Hakk’ın Varlık Deryasıyım
Madem Ki Ben Bir insanım
İnsan Hak’ta Hakk insanda

Arıyorsan Bak insanda
Hiç Eksiklik Yok insanda
Madem Ki Ben Bir insanım
İlim Bende Kelam Bende

Nice Nice Alem Bende
Yazar Levh-i Kalem Bende
Madem Ki Ben Bir insanım

Bunca Temenni Dilekler
Vız Gelir Çark–ı Felekler
Bana Eğilsin Melekler
Madem Ki Ben Bir insanım

Tevrat’ı Yazabilirim
İncil’i Dizebilirim
Kur’an’ı Sezebilirim
Madem Ki Ben Bir insanım

Ene’l-Hakk’ım ismim ile
Hakk’a Erdim Cismim ile
Benziyorum Resmim ile
Madem Ki Ben Bir insanım

Daimîyim Harap Benim
Ayaklara Turap Benim
Aşk Ehline Şarap Benim
Madem Ki Ben Bir insanım