National Anthems & Patriotic Songs "Norge i rødt, hvitt og blått" Liedtext

Übersetzung nach:en

Norge i rødt, hvitt og blått

Hvorhen du går i li og fjell,en vinterdag, en sommerkveldmed fjord og fossevell,fra eng og mo med furutrærfra havets bryn med fiskeværog til de hvite skjær,møter du landet i trefarvet drakt,svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,rammer stripen med blåklokker innmot den rødmalte stuen ved veien,det er flagget som vaier i vind.Ja, så hvit som det hvite er sneen,og det røde har kveldssolen fått,og det blå ga sin farve til breen,det er Norge i rødt, hvitt og blått.

En vårdag i en solskinnsstundpå benken i Studenterlundder sitter han og hun,to unge, nyutsprungne russ,to ganske nylig tente bluss,i 20 grader pluss.Hun er som en gryende forsommerdagsom farves av gjenskinnet av det norske flagg.Ja, så hvit som det hvite er kjolen,og så rødt som det rø' hennes kinn,hennes øyne er blå som fiolen,hun er flagget som vaier i vind.Han har freidig og hvitlugget panne,og en lue i rødt har han fått.Med en lyseblå tiltro til landetstår vår ungdom i rødt, hvitt og blått.

De kjempet både hun og han!Nå lyser seirens baunebrann,utover Norges land.Mot himlen stiger flagg ved flaggSom tusen gledesbål i dag,For alle vunne slag.Det knitrer som før over hytte og slott,Et flammende merke i rødt og hvitt og blått.Som et regnbuens tegn under skyen,Skal det evig i fremtiden stå.Se, det glitrer på ny over byen,I det røde og hvite og blå.La det runge fra gaten og torget,Over landet som nordmenn har fått:Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!

Norway in Red, White and Blue

Where’re you go in fields or hills A winter day, a summer eve By fjord and waterfalls From meadows and heaths with pines From oceans shore with fishing grounds And to the white-washed reefs You meet the country in tricolor Wrapped in reflection of the flag’s colored glow. See the white-stemmed birch on the hillside Framing in the bluebells with ribbons. Put beside the red-painted cottage by the roadside, It’s the flag that waves in the breeze. Yes, as white as the whiteness of snow And the red has the sunset been given And the blue gave its color to the glacier. That is Norway in Red, White and Blue.

One spring day during the sunshine while. On the bench at the Student’s Ground there him and her sits two young, new flourished Russ (Graduates) Two fairly newly lit flairs In 20 degrees pluss. She is like a dawning early summer’s day Which is stained like the glare of the Norwegian Flag Yes, as white as white is the dress. And as red as her red cheeks. Her eyes are blue like the violet, She is the flag waving in the wind. He has a boldly and white tugged forehead, And a hat in red he has With a light blue faith to the nation. Stand our youth in red, white and blue.

They fought both, him and her. Now the victory fire’s are lit across Norway’s land. Against the sky rises flag by flag As the thousand happy fires today. For all the won battles. It crackles as before, both in cottages and palaces. A firing stain in red, white and blue. As the rainbows place in the sky, Shall it eternally stand. See it sparkle over the town. In the red, white and blue Let it resound from the street and the square, Over the country us Norwegians have received. You are ours, you are ours old Norway. We will dress you in red, white and blue. That’s Norway in red, white and blue !