Слова песни "ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้" Takatan Cholada

ก็อยากดูแล
ให้มากกว่านี้เหลือเกิน
แต่กลัวจะเพลิน
จนเผลอทำเกินหน้าที่
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จัก
เลื่อนเป็นคนรัก
ไม่ได้สักที
จึงทำเท่าสิทธิ์ที่มี
ยามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ

..ห่วงอยู่ไกล ๆ
เจอะหน้ายิ้มให้
ด้วยสายตา
คอยเป็นธุระ
ในเรื่องที่พอช่วยได้
ขอโทษบางคราว
ที่ต้องเหินห่าง
และมีบางครั้ง
ที่เคยขัดใจ
บางอย่างที่ขอมากไป
เจ้าที่หัวใจเขาหวงแหน

คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
เหนื่อยก็รู้
เหงาก็เข้าใจ
แต่ไม่อาจให้ยืมอ้อมแขน

คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานะใจ
ห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขน
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้

ยอมอยู่ข้างใจ
แต่ไม่ขอเป็นสำรอง
ขออย่าได้มอง
ความซื่อแล้วแปลว่าง่าย
เมื่อเราเจอกัน
ข้างพรหมลิขิต
ก็อย่าใกล้ชิดมากเกินห้ามใจ
ต้องเจียมว่าเราคือใคร
แค่แอบรู้ใจ
ไม่ใช่แฟน

คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
เหนื่อยก็รู้
เหงาก็เข้าใจ
แต่ไม่อาจให้ยืมอ้อมแขน

คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานะใจ
ห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขน
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้

คนไม่ใช่แฟน
ทำแทนไม่ได้