Слова песни "ยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝัน" Takatan Cholada

มันเกิดอะไรกับใจของฉัน
ยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝัน ยิ่งนานยิ่งหมั่นคิดถึง
เห็นเขายิ้มให้ หัวใจทำไมซาบซึ้ง
ก่อนเคยเฉยเมยบึ้งตึง คาดไม่ถึงว่าจะเปลี่ยนไป

เพียงห่างไกลกันหนึ่งวันก็เหงา
อยากลืมยิ่งอยากเจอเขา มันเหงาแทบอยู่ไม่ไหว
เริ่มคิดสองด้าน คัดค้านกันอยู่ในใจ
จะไปหาเขาดีไหม แต่อีกใจว่าไม่มีวัน

รักเขาหรือเปล่า เป็นไปไม่ได้
มันเรื่องอะไร ทำไมต้องรักผู้ชายคนนั้น
แต่พอหลับตา ภาพเขาก็ลอยมากับความฝัน
เหมือนแกล้งให้ทรมาน ช่างอัดอั้นหัวใจ

มันเกิดอะไรกับใจของฉัน
ยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝัน ยิ่งนานยิ่งหวั่นยิ่งไหว
อยากให้เขาประคอง นั่งมองรวงทองวิไล
จะสุขหัวใจแค่ไหน ไม่อยากคิดไม่อยากฝัน

รักเขาหรือเปล่า เป็นไปไม่ได้
มันเรื่องอะไรทำไมต้องรักผู้ชายคนนั้น
แต่พอหลับตาภาพเขาก็ลอยมากับความฝัน
เหมือนแกล้งให้ทรมาน ช่างอัดอั้นหัวใจ

มันเกิดอะไรกับใจของฉัน
ยิ่งชังยิ่งเก็บไปฝัน ยิ่งนานยิ่งหวั่นยิ่งไหว
อยากให้เขาประคอง นั่งมองรวงทองวิไล
จะสุขหัวใจแค่ไหน ไม่อยากคิดไม่อยากฝัน