Слова песни "Życie to surfing" Myslovitz

Перевод на: EN

Zmęczona noc, wymięta biel
I słońce choć blade tak pali mnie.
Ktoś wygrał wyścig, ktoś złamał się.
Wygodniej nie wiedzieć, jak naprawdę jest.

Wstawaj, życie to surfing, więc nie bój się fal.
Wstawaj, życie to surfing, więc nie bój się fal.

Powoli zmywam z siebie lęk,
Nawilżam twarz szczęściem, odstawiam zgiełk
I już w objęciach nowego dnia
Zamieniam wstyd w dumę, podnoszę się.

Wstawaj, życie to surfing, więc nie bój się fal.
Wstawaj, życie to surfing, więc nie bój się fal.

Tired night, creased whiteness
The sun, though pale, is scorching me.
Someone won a race, someone gave himself up.
More comfortably is not know the truth.

Get up, life is a surfing, so don't be afraid of tides.
Get up, life is a surfing, so don't be afraid of tides.

Slowly I'm washing the fear off from my body,
I'm moisturizing my face with happiness, put aside a noise
And in the arms of new day
I exchange shame for pride, I'm standing up.

Get up, life is a surfing, so don't be afraid of tides.
Get up, life is a surfing, so don't be afraid of tides.