Laibach "Država" Слова песни

Перевод на:ru

Država skrbi za Zaščito Dvig In izkoriščanje gozdov.

Država skrbi za Fizično vzgojo ljudstva Posebno mladine V svrho dviganja narodnega zdravja, Delovne In obrambne sposobnosti.

Ravna čedalje bolj popustljivo Dopušča se vsa svoboda. Oblast Je pri nas Ljudska!

Государство заботится о защите, улучшении, и использовании лесов.

Государство заботится о физическом воспитании народа, особенно молодёжи, в целях улучшения здоровья народа, его трудовых и оборонных способностей.

Неуклонно смягчается режим, разрешены все (демократические) свободы, Власть у нас - Народная !