Laibach "Država" paroles

Traduction vers: RU

Država skrbi za
Zaščito
Dvig
In izkoriščanje gozdov.

Država skrbi za
Fizično vzgojo ljudstva
Posebno mladine
V svrho dviganja narodnega zdravja,
Delovne
In obrambne sposobnosti.

Ravna čedalje bolj popustljivo
Dopušča se vsa svoboda.
Oblast
Je pri nas
Ljudska!