Слова песни "Защо повярвах (Zashto povyarvah)" Kamelia (Bulgaria)

Перевод на: EN

Идва дългата нощ, във която те няма,
пея песен за теб, без глас!
Гасне болка във мен, болка силна и няма
и изгаря ме тя без жал!

Припев: (Chorus)
Защо повярвах аз на твоите лъжи,
че ме обичаш ти?
А в този час може би си с друга ти
и сваляш и звезди!
Нима забрави нашите бурни вечери
и нашите мечти?
Не искаш днес да си вече с мене ти
и тръгна си с лъжи!

Само за теб мисля аз,
а ти си с друга в този час!
Нашата любов за теб е била
само забавна детска игра!
Защо ли за теб мисля аз
като ти си с друга в този час?
Нашата любов за теб е била
само забавна детска игра!

Помня казваше ти,
че живот без мечти
няма смисъл, дори и с пари.
И тогаз обещах, обещах да ти дам
вяра,обич, мечти...не можах!

Припев (х2)

Идва дългата нощ, във която те няма,
пея песен за теб, без глас!

Another long night without you is coming
and I am singing a silent song of you!
A pain is fading away in me, a pain strong and mute,
and it is burning me without mercy!

Припев: (Chorus)
Why did I believe the lies
that you loved me?
When right now you are probably with someone else,
bringing stars down for her!
Did you forget our passionate nights
and our dreams?
Today you do not want to be with me any more
and lied and left me!

I am only thinking about you
and now you are with someone else!
Our love seems to have been
just a fun children's game to you!
Why am I only thinking about you
when you are with someone else now?!
Our love seems to have been
just a fun children's game to you!

I remember you telling me
that a life with no dreams
is meaningless, even if you have money.
And then I promised, promised to give you
faith, love, dreams...I could not!

Another long night without you is coming
and I am singing a silent song of you!