Слова песни "Cherna kruv (Черна кръв)" Kamelia (Bulgaria)

Перевод на: EN RU ES

Очите ти през мене безразлични преминават,
невидима за теб по цели седмици остават.
Подобно парещи звезди, сълзите ми догарят.

Страдам .... теб обичам!

Като отрова страшна в кръвта ми ти проникна.
Като живота си аз безусловно те обикнах
Багажа си събирах,исках тайно да избягам
Виж меее ... Как изгубвам се
и болката свива моето сърце,
а демони разкъсват го с ръце
и черна кръв сега от там тече ....

Припев:
Сърцето плаче с кървави сълзи
и черен гарван там гнездо си сви...
А болка свива моето сърце
и черна кръв сега от там тече ...
Сърцето ми за тебе плаче ...

Когато ме целуваш пак за себе си забравям
и гордостта пречупена в забравата оставям,
за утрешния ден, отказвам се,
сега да мисля ...
Искам да обичам

Когато видя,че за теб не същестувам
и с отворени очи кошмари за сънувам ...
Тогава някак научи ме, да не те обичам.
Виж ме...Как изгубвам се ...
и болка свива моето сърце,
а демони разкъсват го с ръце
и черна кръв сега от там тече ...

Припев:
Сърцето плаче с кървави сълзи
и черен гаерван там гнездо си сви ...
А болка свива моето сърце
и черна кръв сега от там тече ...
Сърцето ми за тебе плаче ...

Когато видя,че за тебе пак не съществувам
и с отворени очи кошмари засънувам ...
Тогава някак научи ме да не те обичам.
Виж ме...Как изгубвам се ...
и болката свива моето сърце,
и демони разкъсват го с ръце
и черна кръв сега от там тече ...

Припев:
Сърцето плаче с кървави сълзи
и черен гаерван там гнездо си сви ...
А болка свива моето сърце
и черна кръв сега от там тече ...
Сърцето ми за тебе плаче ...

Your eyes are passing through me indifferently
I keep to be invisible for you with weeks
Like falling stars,my tears are pouring down

I am suffering …I love you !

Like a dangerous poison u got into my blood
I loved you unconditionally as if you were my life
I packed up my stuff ,I wanted to escape secretly
Look at meee…how I get lost and
a pain is sinking my heart and
demons tears it with hands
now black blood is pouring out of it ….

Chorus:
The heart is crying with bloody tears
And a black raven built there a nest
A pain is sinking my heart
and now black blood is pouring out of it
My heart is crying for you …

When you kiss me I forgot again about myself
And I leave my broken pride in the oblivion
Now I refuse to think about tomorrow
I want to love …

When I see that I don’t exist for you
and with open eyes I start to have nightmares
then teach me ,somehow, not to love you
Look at meee…how I get lost and
a pain is sinking my heart and
demons tears it with hands
now black blood is pouring out of it ….

Chorus:
The heart is crying with bloody tears
And a black raven built there a nest
A pain is sinking my heart
and now black blood is pouring out of it
My heart is crying for you …

When I see that I don’t exist for you
and with open eyes I start to have nightmares
then teach me ,somehow, not to love you
Look at meee…how I get lost and
a pain is sinking my heart and
demons tears it with hands
now black blood is pouring out of it ….

Chorus:
The heart is crying with bloody tears
And a black raven built there a nest
A pain is sinking my heart
and now black blood is pouring out of it
My heart is crying for you