Слова песни "Orgasm (Оргазъм)" Kamelia (Bulgaria)

Перевод на: EN

1. Как ме гледаш страстно ти сега,
значи ли това?
Флирт с теб,сега-горя.
Кожата ми,наслаждава се,навлажнява се,
от сигналите-горя.
Изпотеното ти тяло,мен побърква ме изцяло.
И във мен си...и във мен си...ти.

Припев:
Полудявам,
Твоите ръце ме изгарят
и желая те.
Полудявам,докосни ме ти,
Целуни ме,моят свят бъди.

2. Как целуваш точно там така,
влез във мен сега,влез до край сега-
горя .
Кожата ми наслаждава се,
навлажнява се,
от сигналите горя.
Изпотеното ти тяло,
мен побърква ме изцяло
и във мен си...и във мен си...ти!

Припев:
Полудявам,
Твоите ръце ме изгарят
и желая те.
Полудявам,докосни ме ти,
Целуни ме,моят свят бъди.

The way u'r looking at me with such a passion
does it mean
а flirt with u - now I'm burning.
My skin is having a pleasure,is getting wet
by the signals- I'm burning.
Your sweated body drives me really crazy
And u'r in me..u'r in me

I'm going mad
Your hands r burning me
and I want u.
I'm going mad,touch me
kiss me,be my world.

How r u kissing exactly that place in that way
come into me ,come till the end
I'm burning.