Aygün Kazımova "Yenə tək" paroles

Traduction vers: EN RU

Hərdən başımız qarışır
Dilimiz çox sərt danışır
O küsür sonra tez barışır x2

Amma ki, bu dəfə danışıb ciddi
Qapını çırpıb getdi
Bilirəm geriyə dönməyəcək

O gecə yen tək,
Döyünür bu ürək
Düşünür həmdəmi gəlməyəcək x2

Nə ruhu var, nə cismi
Gözümə görünür rəsmi
Dilimnıən düşmür
Onun isimi

Amma ki, bu dəfə danışıb ciddi
Qapını çırpıb getdi
Bilirəm geriyə dönməyəcək

We can be confused seldom,
We talked so bad seldom,
He takes offence, then he reconcileds at so fast time x2

But at this time, he talked the way serious
Then he's gone,
I know he'll not get back

That night I'm alone again,
My heart is beating,
It thinks that its bosom friend will not get back x2

He doesn't have a soul nor body
I saw him picture,
I can't forgot
Him name.

But at this time, he talked the way serious
Then he's gone,
I know he'll not get back