Maria Tănase "Dodă, dodă (1)" paroles

Traduction vers: EN

Dragu mi-i unde-am intrat, dodă, dodă,
Și cu cin' m-am adunat, dodă, dodă!
Dragu mi-i unde-am intrat, dodă, dodă,
Și cu cin' m-am adunat, dodă, dodă!

Păhăruțu-acest de vin, dodă, dodă,
Nu știu, Doamne, cui să-nchin, dodă, dodă.
Păhăruțu-acest de vin, dodă,
Nu știu, Doamne, cui să-nchin, dodă.

Păi văd aci1 un om frumos, dodă, dodă,
Închina-i-aș bucuros, dodă.
Văd aci un om frumos, dodă, dodă,
Închina-i-aș bucuros, dodă.

Că ăst pahar de oi be'2, dodă, dodă,
Știu că n-a hi3 moartea me'4, mă, dodă, dodă.
Că ăst pahar de oi be', dodă, dodă,
Știu că n-a hi moartea me', dodă, dodă.

Că și moartea de mi-ar ar hi, dodă, dodă,
Tăt5 aș be' vreo două, tri, dodă, dodă!
Că și moartea de mi-ar ar hi, dodă, dodă,
Tăt aș be' vreo două, tri, dodă, dodă!

Pe aista6-l dau în sus, dodă, dodă,
Că mi-i drag cine l-o pus, dodă, dodă.
Pe aista-l dau în sus, dodă, dodă,
Că mi-i drag cine l-o pus, dodă, dodă.

Că mi-i drag cine l-o pus, dodă, dodă,
Și pe cine l-o adus, dodă, dodă.
Că mi-i drag cine l-o pus, dodă, dodă,
Și pe cine l-o adus, măi, dodă, dodă.

Dragu mi-i unde-am venit, dodă, dodă,
Și cu cin' m-am întâlnit, dodă, dodă.
Dragu mi-i unde-am intrat, dodă, dodă,
Și cu cin' m-am adunat, dodă, dodă.

I love the place where I have just entered, dear, dear,
And the people I have just met here, dear, dear!
I love the place where I have just entered, dear, dear,
And the people I have just met here, dear, dear!

This small glass of wine, dear, dear,
I don't know, God, for whom to toast it, dear, dear.
This small glass of wine, dear, dear,
I don't know, God, for whom to toast it, dear, dear.

Well I see here a beautiful1 person, dear, dear,
I would gladly toast for this person, dear.
I see here a beautiful person, dear, dear,
I would gladly toast for this person, dear.

For if I drink this glass [of wine], dear, dear,
I know I will not die from it, dear, dear,
For if I drink this glass [of wine], dear, dear,
I know I will not die from it, dear, dear.

But even if I died from it, dear, dear,
I would still drink two or three glasses, dear, dear!
But even if I died from it, dear, dear,
I would still drink two or three glasses, dear, dear!

I raise up high this glass of wine, dear, dear,
For I am fond of who poured it for me, dear, dear.
I raise up high this glass of wine, dear, dear,
For I am fond of who poured it for me, dear, dear.

I raise up high this glass of wine, dear, dear,
For I am fond of who brought it to me, dear, dear.
I raise up high this glass of wine, dear, dear,
For I am fond of who brought it to me, dear, dear.

I love the place where I have come, dear, dear,
And the people I have just met here, dear, dear!
I love the place where I have come, dear, dear,
And the people I have just met here, dear, dear!