Holograf "Mama" paroles

Traduction vers: EN FR RU

Îmi amintesc, era o casă albă pe o stradă,
Și pomii din gradină păreau înalți până la cer,
Acolo tu mi-ai arătat prima zăpadă.
Unde sunt toate ? Parcă au fost ieri.

Dar azi nu mi-ajung cuvintele,
Și de unde ești, oare mă auzi?
Și mi-e dor, dor de tine acum,
Mi-e dor, dor de tine acum,
Mi-e dor, dor de tine acum,
Mi-e dor...

Aș fi putut să fiu mai mult cu tine împreună,
Aș fi putut să mă opresc doar o clipă să vorbim,
Tu nu mi-ai spus vreodată că te durea,
Și-n sinea ta știai tot timpul că mai e puțin.

Dar azi nu au rost cuvintele,
Spune-mi unde ești, oare mă auzi ?
Și mi-e dor, dor de tine acum,
Mi-e dor, dor de tine acum,
Mi-e dor, dor de tine acum,
Mi-e dor...

Și mi-e rușine acum că sunt ca toți,
Și mi-am văzut de drum,
Dar vreau să-ți spun acum că te iubesc,
Da !

Mi-e dor, dor de tine acum,
Mi-e dor, dor de tine acum,
Mi-e dor, dor de tine acum,
Mi-e dor, dor de tine acum,
Mi-e dor...
Da, mi-e dor de tine acum,
Da, mi-e dor de tine acum,
Mi-e dor de tine acum.

I remember, it was a white house in a street,
And the trees in the garden looked as tall as they could reach the sky,
There, you showed me the first snow.
Where has it all gone? It seems like it was yesterday.

But today I can't find my words,
And from where you are, can you really hear me ?
And I miss, miss you now,
I miss, miss you now,
I miss, miss you now,
I miss (you)...

I could have spent more time with you together,
I could have stopped, only a moment, to talk,
You haven't told me any time that it hurt you
And deep inside, you knew all the time that there was only few time left.

But today words are meaningless,
Tell me, from where you are, can you really hear me ?
And I miss, miss you now,
I miss, miss you now,
I miss, miss you now,
I miss (you)...

And I blame myself now for being like all the others,
And I grew apart ( from you),
But I want to tell you now that I love you,
Yes!

I miss, miss you now,
I miss, miss you now,
I miss, miss you now,
I miss, miss you now,
I miss (you)...
Yes, I miss you now,
Yes, I miss you now,
I miss you now.