Holograf "Păsări de fum" paroles

Traduction vers: EN FR RU

Se nasc din vise doar la ore tîrzii,
Plutesc întinse peste ceruri pustii,
Lumina palidă se scurge din nori,
Le simt venind odată cu primii zori.

Le caut veșnic și tot veșnic le aștept,
Cu aripi oarbe mi se zbat în piept,
Le caut veșnic, fără ele mi-e greu,
Sînt urme albe peste sufletul meu.

Păsări de fum,
Flăcări în drum,
Păsări de fum...

Ne-aduc tristețe, ne-aduc bucurii,
Ne-aduc lumina pentru o nouă zi,
Le caut veșnic, fără ele mi-e greu,
Sînt urme albe peste sufletul meu.

Păsări de fum,
Flăcări în drum,
Păsări de fum...

They're born from dreams only at late hours
Stretched, they float over empty skies
Pale light flows out of the clouds
I feel them coming together with the dawn.

I'm always looking for them, always waiting for them
They're beating in my chest with blind wings
I'm always looking for them, it's hard without them
They're white traces all over my soul.

Birds of smoke,
Fires on the road
Birds of smoke...

They bring us sadness, bring us joy
They bring us the light of a new day
I'm always looking for them, it's hard without them
They're white traces all over my soul.

Birds of smoke,
Fires on the road
Birds of smoke...