Joey Moe "Du Skylder Mig Et Hjerte" paroles

Traduction vers: EN

Det som alle de andre de ik' ku' se.
Så du så præcist, ja så tydeligt.
Soleklart, kærlighed ja så skinner vi.
Inderligt udenpå, som indeni.
Kvinde min, du skylder mig et hjerte.
Du kom forbi og var så hurtig til at tage det.
Jeg sagde, det er for stort du kan ik' bære det.
Og du svarede, homeboy jeg ka' ta' det.
Og man må sige du ku' mere end det.
Får jeg den kærlighed tilbage som jeg sendte.
Jeg mangler hjerteslag mens du ser til.
Og der er ik' dem foroven jeg ikke har bedt til.
Min engel, min verden du var alt for mig.
Men du spredte dine vinger, fløj den anden vej.
Aldrig vil jeg møde en anden dig.

De siger kærlighed gør blind.
Og nu ser jeg ingenting.
Skylder mig et hjerte, hjerte ooh ooh.
Nu der tomt der hvor det sad.
Du skylder mig et hjerte, hjerte oooh.

Aldrig vil jeg glo på kvinder.
Og får jeg nogensinde lagt låg på minder.
Især et, sidder fast og snakker til mig.
Du var heldig jeg ikke fik affyret den i milimeter.
Nu fik jeg lyst til det alligevel.
Jeg vågner hver nat i en celle.
Med et lille sølle håb om at blive den.
Som jeg var hvis jeg nogensinde blir' fri igen.
Minder om det første kys jeg sent vil glemme.
Men den dag det blev til mer' skulle jeg være blevet hjemme.
Hvis jeg blot vidste det var selvmord.
Før mit hjerte det slog saltoer.
Har du ødelagt det, for en anden.
Hvis jeg nu mødte en, ville du forsvinde.
Ville jeg igen mærke hjerteslag.
Gi' mig, gi' mig, gi' mig, gi' mig mit hjerte tilbage.

De siger kærlighed gør blind.
Og nu ser jeg ingenting.
Skylder mig et hjerte, hjerte ooh ooh.
Nu der tomt der hvor det sad.
Du skylder mig et hjerte, hjerte oooh.

På en skillevej, to sjæle deler sig.
Du kan ta' hvad du vil ha'.
Men ikke mine hjerteslag, mine hjerteslag.

På en skillevej, to sjæle deler sig.
Du kan ta' hvad du vil ha'.
Men ikke mine hjerteslag.

De siger kærlighed gør blind.
Og nu ser jeg ingenting.
Skylder mig et hjerte, hjerte ooh ooh.
Nu der tomt der hvor det sad.
Du skylder mig et hjerte, hjerte oooh.

De siger kærlighed gør blind.
Og nu ser jeg ingenting.
Skylder mig et hjerte, hjerte ooh ooh.
Nu der tomt der hvor det sad.
Du skylder mig et hjerte, hjerte oooh.

That, which nobody else could see.
You saw so accurately, yes so clear.
Crystal clear, love yes now we shine.
Sincerely outside, as inside.
Woman of mine, you owe me a heart.
You came by and was so quick to take it.
I said, it's too big, you cannot carry it.
and you answered, homeboy I can take it.
And one must say, you could more than that.
Will I get the love back that I sent.
I miss heartbeats while you watch.
and there aren't those above, that I haven't prayed to.
My angel, my world you were everything to me.
But you spread your wings, flew the other way.
Never will I meet another you.

They say that love makes blind.
And now I see nothing.
Owe me a heart, heart ooh ooh.
Now it's empty where I sat.
You owe me a heart, heart oooh.

Never will I glare at women.
and if I ever put a lid on memories.
Especially one, is stuck and talking to me.
You were lucky that I didn't get to fire it in milimeters.
Now I felt like it anyway.
I wake up in a cell every night.
With a poor hope of becoming the one.
That I was if I'll ever be free again.
Memories of the first kiss I won't forget anytime soon.
But the day it became more, I should have stayed home.
If only I knew that it was suicide.
Before my heart made somersaults.
You've ruined it, for someone else.
If I met one, you would disappear.
I would once again feel heartbeats.
Give me, give me, give me, give me my heart back.

They say that love makes blind.
And now I see nothing.
Owe me a heart, heart ooh ooh.
Now it's empty where I sat.
You owe me a heart, heart oooh.

At a crossroads, two souls divide.
You can take what you want.
But not my heartbeats, my heartbeats.

At a crossroads, two souls divide.
You can take what you want.
But not my heartbeats, my heartbeats.

They say that love makes blind.
And now I see nothing.
Owe me a heart, heart ooh ooh.
Now it's empty where I sat.
You owe me a heart, heart oooh.

They say that love makes blind.
And now I see nothing.
Owe me a heart, heart ooh ooh.
Now it's empty where I sat.
You owe me a heart, heart oooh.