K.J. Yesudas "Kannum Kannum Thammil Thammil" paroles

kannum kannum thammil thammil
kadhakal kai marum anuragame
neeyarinjo ninniloorum
Moha ganga jalam, Madhura devamrutham
Madhura devamrutham

Kannum kannum thammil thammil
kadhakal kai marum anuragame [F]

Lahariyengum nurakal neyyum
Lalitha ganangalal [F] (2)
karalinullil kuliru peyyum
Thalir vasanthangalil [M]

Iniyoru vana latha malaraniyum [F]
Athiloru hima kanam aliyuthirum [M]

Kannum kannum thammil thammil
Kadhakal kai marum anuragame [M]

Naghashihantham navasugandham
Nukarum unmadhame [F] (2)
Sirakal thorum madhuram oorum
Hrudhaya lavanyame
Asulabha suphalayam oru nimisham [F]
Athilakam aliyumorima shalabham [M]

Kannum kannum thammil thammil
Kadhakal kai marum anuragame [F]
Neeyarinjo ninniloorum
Moha ganga jalam M
adhura devamrutham [M]
Madhura devamrutham [F]
Madhura devamrutham [M&F]