Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Aynur Doğan "Dewo dewo" paroles

Traduction vers: TR

Dibe lê lê çiyây me bi hobe bi
Ava gundê me bi nobe bi
Mala me li çenga mala we bi
Duware orte bila tune bi

Dewo dewo bibe ez te dakim
Bejna fitoz paş te bakim
Van cahilan ji xewê rakim
Van xortikhan ji xwê şakim

Dibe lê lê bin ê malan çam e
Min lê rakir sogi dergam e
Ar bi jina koti kevi
Rabisana xwe weki postik e toraqa xam e

Lê lê bi e malan kaş û kaşe
Baran dibari hewa xwaş e
Ar bi merê koti kewi
Bi şev, bi ro cem jina rındikta nexweşe