Aynur Doğan "Dewo dewo" lyrics

Translation to:tr

Dewo dewo

Dibe lê lê çiyây me bi hobe biAva gundê me bi nobe biMala me li çenga mala we biDuware orte bila tune bi

Dewo dewo bibe ez te dakimBejna fitoz paş te bakimVan cahilan ji xewê rakimVan xortikhan ji xwê şakim

Dibe lê lê bin ê malan çam eMin lê rakir sogi dergam eAr bi jina koti keviRabisana xwe weki postik e toraqa xam e

Lê lê bi e malan kaş û kaşeBaran dibari hewa xwaş eAr bi merê koti kewiBi şev, bi ro cem jina rındikta nexweşe

Here one can find the lyrics of the song Dewo dewo by Aynur Doğan. Or Dewo dewo poem lyrics. Aynur Doğan Dewo dewo text.