Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Đorđe Balašević "Ostaje mi to što se volimo" paroles

Traduction vers: EN IT RU

Moj drug iz detinjstva
živi sretno na selu,
ko u ruskom romanu, tačno tako
ima ženu i sina,
ima podrum pun vina
i sve mu je ravno

U poslednje vreme
ja ga viđam sve ređe,
samo onda, uglavnom, kad nešto slavi
on se ne ljuti zbog tog,
pruži ruku i kaže nisi bio odavno

Ref.
Chorus.
I sećamo se dana
kad smo još bili
divlji ko jeleni hitri,
i sve smo bliži istini i tuzi
što smo bliži sledećoj litri

Pitam ga da l' zna
da si otišla, da si otišla
ma nije strašno, kaže on,
imala je drugog, to znaš
pitam ga da l' zna
da se volimo, da se još volimo
ma baš si smešan, kaže on,
ponekad si klinac, baš

Moj drug iz detinjstva
život posmatra škrto,
vidi nebo i zemlju, ma, ima pravo
Ja sam prokleti pesnik
koji stoji na kiši,
koji laže i voli

Mada smo učili istu grubu životnu školu,
mi smo nekad daleki,
pa to je ljudski
svako nosi u sebi
nekog svog malog Boga
kom' se potajno moli

I zato vraćam priču na vremena
kad smo bili jeleni hitri,
i sve smo bliži istini i tuzi
što smo bliži sledećoj litri

Pitam ga šta sad,
kad si otišla, kad si otišla
ma budi mangup, kaže on,
ima mnogo sličnih njoj
pitam ga da l' zna
da se volimo, da se još volimo
ma koješta, gunđa on,
dodaj bokal, stari moj

Moj drug iz detinjstva se oženio zelen,
al' je imao sreće, ja vidiš nisam
ja sam ljubio razne,
neke potpuno prazne, neke potpuno strane

I sve mi se čini
da ne postoji način
da mu objasnim tebe, jedinu pravu
zato topim u vinu čitav svet,
jer u čašu može svašta da stane

Ref.

Pitam ga da l' zna
da je nevažno što si otišla
avantura, kaže on,
šta ti sada ostaje
ostaje mi to
što se volimo, sto se volimo
da l' zbog vina, kaže on,
al' ovo smešno postaje

My friend from childhood
lives happily in a village,
Just like in a Russian novel
He has a wife and son,
He has a cellar full of wine
and everything is stable for him

Recently,
I see less and less of him
Usually only when he's celebrating something
He isn't angry because of that
He offers his hand and says "you haven't been by lately"

Ref.
Chorus.
And we remember the days
When we were still
wild like fast deer
And we were all close to truth and sadness
because we were close to the last litre

I ask him if he knows
that you left, that you left
oh, that's not so bad, he says,
She had another, you know
I ask him if he knows
that we love each other, that we still love each other
oh, you're so silly, he says
sometimes you're just a brat

My friend from childhood
looks at life stingingly,
Look at the sky and the earth, well, he's right.
I'm a damned poet
Who stands in teh rain,
Who lies and loves

But we were taught in the same hard school of life
We are sometimes far away,
But that's humanity
Everyone carries in themselves
their little Gods
Whom they pray to in secret

And that's why I return to the story some times,
of when we were fast deer,
And we were all close to truth and sorrow
because we were close to the last litre

I ask him what should I do now,
That you've left, that you've left
well, be a rascal, he says
there's plenty like her
I ask him if he knows
that we still love each other, that we still love each other
what nonesense, he mumbles
have another glass of beer, my old friend

My friend from childhood got married green,
But he was lucky, I'm not as you can see
I loved differently,
something completely empty, something completely strange

And it all seems to me,
That there's no way
to explain you to him, the one reason
I'm drowning the world in wine,
Because in a cup everything can be strange

Ref.

I ask him if he knows
That it's not important why you left
an adventure, he says
What remains of you now
it remains for me
that we loved each other, that we loved each other
maybe it's just the wine, he says
but all this becomes funny