Shahzoda (Uzbekistan) "Sizga uvol" paroles

-1-
Сиз ўзингиз келиб менга рўбарў
Нола денгиз оловли ишқ ўтидан
Мен билан экан ҳаётингиз ёруғ
Бунга ишониб бахтимни кутдим сиздан
Сиз ўзингиз келиб менга рўбарў
Нола денгиз оловли ишқ ўтидан
Мен билан экан ҳаётингиз ёруғ
Бунга ишониб бахтимни кутдим сиздан

Нақорат
Йўқ бўлмади истакларим бажо
Ёлғонлардан этдингиз мени адо
Мен билдим йўқ сизга севги увол
Бир менга эмас экан сиз ўзи гадо

-2-
Кимга керак энди тиз чўкишингиз
Мен кечирсам ҳам юрагим кечирмас
Бўлганда эди зарра уятингиз
Кўзларимга сиз кўринолмас эдингиз
Кимга керак энди тиз чўкишингиз
Мен кечирсам ҳам юрагим кечирмас
Бўлганда эди зарра уятингиз
Кўзларимга сиз кўринолмас эдингиз