Хазрет Әлім "Қазақша Диско" letra

Қазақша Диско

Меніменен жақындап билеЕсіңде қалсын осы күйОсы сәт осы күйМеніменен болсаң бір күйдеЖақындап келіп мені сүйТағы сүй, мені сүй

Сезімдердің аралыБойыма у тарадыТөзімімді тауысыпЕсім ауышыпКел бір сүйде, жақындап билеБолайық бір күйде

Диско дискотекаҚосылсын біздің фонотекаҚазақша диско дискотекаҚосылсын біз білетін, касетаДискотека

Диско дискотекаҚосылсын біздің фонотекаҚазақша диско дискотекаҚосылсын мен білетін сен білетінДиско дискотека

Añadido: 17 mar. 2024 Grigol
Aquí se puede encontrar la letra de la canción Қазақша Диско de Хазрет Әлім. O la letra del poema Қазақша Диско. Хазрет Әлім Қазақша Диско texto. También se puede conocer por título Қazaқsha Disko (KHazret Әlim) texto.