Хазрет Әлім "Қазақша Диско" lyrics

Қазақша Диско

Меніменен жақындап билеЕсіңде қалсын осы күйОсы сәт осы күйМеніменен болсаң бір күйдеЖақындап келіп мені сүйТағы сүй, мені сүй

Сезімдердің аралыБойыма у тарадыТөзімімді тауысыпЕсім ауышыпКел бір сүйде, жақындап билеБолайық бір күйде

Диско дискотекаҚосылсын біздің фонотекаҚазақша диско дискотекаҚосылсын біз білетін, касетаДискотека

Диско дискотекаҚосылсын біздің фонотекаҚазақша диско дискотекаҚосылсын мен білетін сен білетінДиско дискотека

Added: Mar 17, 2024 Grigol
Here one can find the lyrics of the song Қазақша Диско by Хазрет Әлім. Or Қазақша Диско poem lyrics. Хазрет Әлім Қазақша Диско text. Also can be known by title Қazaқsha Disko (KHazret Әlim) text.