BLØF "Open Je Ogen" lírica

Traducción al: EN

Er valt licht bij mij naar binnen
Ze staat naast me met haar tas
Alsof er iets opengaat
Iets wat er nog niet was
En dan denk ik, nee, dan weet ik
Ook al is het nog maar klein:
Het staat in steen gehouwen
Ik moet nergens anders zijn

Ze kijkt heel lang naar de wolken
En dan kijkt ze naar mij
Alsof ze nu iets nieuws ziet
Alsof er iets aan haar verschijnt
En dan lacht ze, dan straalt ze
Niemand hier is vrij
Ik kan maar niet begrijpen
Hoe zij zo zichzelf kan zijn

Open je ogen voor mij
Loop je geluk niet voorbij

Er staat nooit iets in de sterren
Wat een mens niet goed verstaat
Alsof elke vorm van uitleg
Het veel te moeilijk maakt
Maar je voelt het, en je ziet het
En je weet dat het zo is
En je kunt niet meer begrijpen
Dat je nooit iets hebt gemist

Open je ogen voor mij
Loop je geluk niet voorbij
Open je ogen voor mij
Loop je geluk niet voorbij

Niets bijzonders
Heel eenvoudig
Het gebeurt de hele tijd
Toch een donderslag
Bij heldere hemel
Want vandaag gebeurt het mij

Open je ogen voor mij
Loop je geluk niet voorbij
Open je ogen voor mij
Loop je geluk niet voorbij

Open je ogen voor mij
Loop je geluk niet voorbij
Open je ogen voor mij
Loop je geluk niet voorbij

Light shines in
She is standing next to me with her bag
Like something is opening
Something that was not yet there
And then I think, no, I know
Even if it's still small
It is carved in stone
I don't have to be anywhere else

She is looking at the clouds for a very long time
And then she looks at me
Like she sees something new now
Like something is appearing to her
And then she laughs, she's shining
Nobody is free here
I can't understand
How she can be herself this much

Open your eyes for me
Don't walk past your happiness

There isn't ever anything in the stars
A human can't understand
Like every explanation
Makes it way to difficult
But you're feeling it, and you're seeing it
And you know that it is like that
And you can't understand
That you've never missed a thing

Open your eyes for me
Don't walk past your happiness
Open your eyes for me
Don't walk past your happiness

Nothing special
Really simple
It happens all the time
But still like a bolt
from the blue
Because today it is happening to me

Open your eyes for me
Don't walk past your happiness
Open your eyes for me
Don't walk past your happiness

Open your eyes for me
Don't walk past your happiness
Open your eyes for me
Don't walk past your happiness