Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

BLØF "Blijf Zoals Nu" lírica

Traducción al: EN

Zoals je zit op de veranda.
Zoals je wild de tuin inkijkt.
Onbereikbaar voor de ogen van de wereld.
Alleen voor mij.

Zoals je oud lijkt in je wijsheid.
Zoals je houdt van de klimop.
Onbevangen als je opkijkt naar een vlinder.
Alleen voor mij.

Blijf.
Blijf zoals nu.
Blijf.
Blijf zoals nu.

Zoals je languit ligt te zonnen.
Zoals je bruiner wordt dan ik.
Onbeholpen als je slaapdronken weer opstaat.
Alleen voor mij.

Blijf.
Blijf zoals nu.
Blijf.
Blijf zoals nu.

Blijf zoals nu.
Het is te mooi vandaag.
Het is te goed vandaag.
Het is mijn hele wezen dat zich afvraagt waarom.
Het niet altijd zo kan zijn.
Het is je schoonheid.
Het is je goedheid.
Het beste wat gebeuren kan.
Herken het dan.
En blijf.
Blijf zoals nu.
Blijf.
Blijf zoals nu.

Zoals je nadenkt over zonlicht.
Zoals je altijd bij me kruipt.
Onaantastbaar lig je naast me in het donker.
Alleen voor mij.

Blijf.
Blijf zoals nu.
Blijf.
Blijf zoals nu.
Blijf zoals nu.
(Blijf zoals nu.)
Blijf zoals nu.
(Blijf zoals nu.)
Blijf zoals nu.
(Blijf zoals nu.)

Like the way you sit on your porch
Like the way you look wild into the garden
Unattainable for the eyes of the world
Only for me

Like the way you look old in your wisdom
Like the way you like the ivy
Unprejudiced when you look up to a butterfly
Only for me

Stay
Stay just like now
Stay
Stay just like now

Like the way you're sunbathing
Like the way you're getting more tan than me
Shiftless when you wake up groggily
Only for me

Stay
Stay just like now
Stay
Stay just like now

Stay just like now
It's too nice today
It's too good today
It's my whole creature that wonders why
It doesn't always could be that way
It's your beauty
It's your goodness
That best thing that could happen
Just recognize that
And stay
Stay just like now
Stay
Stay just like now

Like the way you think of sunlight
Like the way you come to me
Untouchable you lie next to me in the dark
Only for me

Stay
Stay just like now
Stay
Stay just like now
Stay just like now
(Stay just like now)
Stay just like now
(Stay just like now)
Stay just like now
(Stay just like now)