Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

BLØF "Hemingway" lírica

Traducción al: EN

Onder de zon
en een hemelsblauwe hemel
wachten straten op bewoners
of voorbijgangers van ver
En ik spits mijn oren en probeer iets te doorgronden
waarvan ik het bestaan vermoed
maar niets echt zeker weet

Hoor je de stad?
Mijn hemelse verslaving
Voel je de adem?
Tussen de schemer en de avond
Verdwaal ik elke keer

En de stem van de zee
Neemt me mee naar huis
Ik ben geen Hemingway

Debajo de la luna y un cielo estrellado
Mujeres esperan sus hombres
O las gentes que pasan
Tomandome mi mojito, imaginando

De dònde vengo despues del viaje?
Y que abrazo mi amada
Pruebas el mar?
Mi corazòn escondido
Sientes el aire
Entre la madrugada y el sol

Siempre me pierdo
Y el sonido del mar
Me devuelve a casa
No soy Hemingway

En de stem van de zee
Neemt me mee naar huis
Ik ben geen Hemingway

Beneath the sun
and a heavenly blue sky
streets wait for occupiers
or people who pass by from far
And I open my ears and try to figure out
of what I suspect it's existence
but know nothing for sure

Do you hear the town?
My heavenly addiction
Do you feel the breath
between dusk and the evening
I get lost every time

And the voice of the sea)
takes me home
I'm no Hemingway

beneath the moon and a starry heaven
women are waiting for their men
or the people that pass through

Give me my mojito, am I imagining??
of where I avenge the journey afterwards
and that I embrace my love
do you test the ocean?
my hiding heart
feels like air
between the dawn and the sun

I lose myself forever
and the sound of the sea
makes me return back home
I'm no Hemingway

and the voice of the ocean
takes me home
I'm no Hemingway