Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

BLØF "Barcelona" lírica

Traducción al: EN

De 30ste verdieping was voor mij niet hoog genoeg
Ik keek uit over de stad, over het water
Ik zocht naar iets van jou
Maar vond alleen iets van mezelf
Dat zei me niets dat was voor later

Ik zat in Parc Guelle tussen Gaudisch mozaïeken
Zo gebroken en zo bont en blauw
Was alles in mijn hoofd en in mijn hart
De Ramblas op en neer, ik hoorde fel muziek
Maar ik wist dat die voorgoed veranderd was

En er was niets in Barcelona
Niets in Barcelona
Er was niets in Barcelona
Niets in Barcelona

Meer dan eens dacht ik dat ik je zag in deze stad
Dat je ergens heel even op me wachtte
Aan een tafel in het midden
Maar toen ik goed keek was er niets
Een visioen breekt zo in twee bij een gedachte

Ik at op straat, en dronk door diepe dalen
Liet me rijden door de stad, langs de hoeren, de kroegen en de havens
Van noord naar zuid en nergens iets te halen
En ik wist dat ik voorgoed veranderd was

En er was niets in Barcelona
Niets in Barcelona
Er was niets in Barcelona
Niets in Barcelona

Ooit kom ik terug, ga ik Picasso achterna
De harde rake streken van een zinderend penseel
Een herinnering vooraf, de herinnering aan jou
Hoe je er niet was, en hoe je er nooit komen zou
Geschilderd in jouw favoriete geel

Dan is er iets in Barcelona
Iets in Barcelona
Er was niets in Barcelona
Niets in Barcelona

The 30th storey wasn't high enough for me
I looked out over the city, over the water
I searched for something of yours
But found only something of my own
That told me nothing, that was for later

I sat in Parc Guell between mosaics by Gaudi*
Everything in my head and in my heart
Was so broken and so black and blue
Up and down La Rambla,** I heard intense music
But I knew that I was changed for the better

And there was nothing in Barcelona
Nothing in Barcelona
There was nothing in Barcelona
Nothing in Barcelona

More than once in this city, I though I saw you
That you were somewhere for me momentarily
At a table in the middle
But when I looked properly there was nothing
A vision broken in two by a thought

I ate on the street, and drank through deep valleys***
Let me ride through the city, past the whores, the pubs and the ports
From north to south and nothing to pick up anywhere
And I knew that I was changed for the better

And there was nothing in Barcelona
Nothing in Barcelona
There was nothing in Barcelona
Nothing in Barcelona

Should I come back, I'll chase after Picasso****
The harsh raking strokes of a thrilling brush
A memory in advance, the memory of you
How you weren't there, and how you'd never go there
Painted in your favourite yellow

Then there is nothing in Barcelona
Nothing in Barcelona
There was nothing in Barcelona
Nothing in Barcelona