Marta Jandová "Dotyky Slávy" lírica

Traducción al: EN PT RU ES UK

Kde jsou ty časy kdy holčičku svou,
Tak rád jsem houpaval na kolenou.
Dávno jsi velká a vlastní svět máš,
Byli jsme čtyři zbyly jsme už jen dva...
Aaaa jen dva...

Bylo to užasný žít s legendou,
Málo kdo chápal že věci tu zvláštní jsou.
Kde jakej táta dal svý děti spát,
Ty jsi byl pryč a já mohla jsi o tom jen zdat...
Aaaa jen zdát...

Dotyky slávy přišly náhodou,
Vyrostly s námi každý máme svou...
Aaaaaaaaaa...
Aaaaaaaaaa...

Štěstí jsou střípky sem tam osloví,
Proč nám nic nikdy včas nenapoví...
Kdo ví ...

Vůbec jsem nechtěla zpívat a hrát,
Jen někde žít s někým kdo by mě chtěl mít rád...
Aaaa mít rád...

Dotyky slávy přišly náhodou,
Vyrostly s námi každý máme svou...
Aaaaaaaaaa...
Aaaaaaaaaa...

Kde jsou ty časy už holčička má,
Dotkla se slávy a možná je dál než já...

Where are those times when i liked so much
to rock my baby girl on my knees.
You are big for a long time and you have your own world,
there were four of us, only two of us had left...
Aaa only two of us

It was amazing to live with legend,
only few understood that here are special things.
Any other dad put his children to bed,
you were away and i could only dream about it...
Aaa only dream about it.

Touches of glory came by accident
they grew up with us, everyone of us have his own
Aaaaaa...
Aaaaaa...

Small fragments are happiness, sometimes interest someone
why we never get a cue in time...
who knows...

I didn't want to sing and play,
i only wanted to live with someone who wants to love me..
Aaa love me...

Touches of glory came by accident
they grew up with us, everyone of us have his own
Aaaaaa...
Aaaaaa...

Where are those times, my baby girl had already
touched the glory and maybe she is further than me...