Marta Jandová "Nechte zvony znít!" lírica

Traducción al: EN RU

Bez tebe mám jenom chvíli dlouhou,
Naplněnou spoustou divnejch snů.
V nich starý kostel modlí se mou touhou,
A já prosím: nechte zvony znít.
Chtěla bych znát píseň hrozně dlouhou,
Vyzpívat v ní samotu mých snů.
Tys naučil mě polovinu pouhou,
A já prosím: nechte zvony znít.

Jen zvony ví, co jsi mi vzal.
Jen zvony ví, co bude dál!

Přijde jednou skladatel a básník,
Který umí sto divnejch snů žít.
Má píseň bude růst jak křehkej krápník,
A tak prosím: nechte zvony znít.

A tak prosím: nechte zvony znít!
A já prosím: nechte zvony znít!

Whithout you, I'm just so bored
and so my time is filled with many strange dreams.
Inside them, an old church is praying with my desire.
And I'm begging: Let the bells resound!
I'd like to know a very long song,
so I could sing out my days of loneliness in it.
You've taught me only a half of it.
And I'm begging: Let the bells resound!

Only bells know what you've taken me.
Only bells know what comes next!

One day, a composer and a poet will come,
who can live in a hundred strange dreams.
My song will rise like a fragile stalagmite.
And so I'm begging: Let the bells resound!

And so I'm begging: Let the bells resound!
And I'm begging: Let the bells resound!