Violetta Villas "Spójrz prosto w oczy" lírica

Traducción al: EN

Miłość...
Miłość...

Jakże Cię drażni me milczenie,
Chcesz mnie pytaniem zaskoczyć.
Nic nie poradzę, nic nie zmienię,
Wszystko powiedzą ci oczy.

Spójrz, prosto w oczy spójrz, to miłość.
Chcesz miły, chcesz czy nie, to miłość.
Niby ktoś oczekiwany, dziwny gość znany-nieznany.
Któż to wie, szczęścia los czy serc zawiłość?

Spójrz, prosto w oczy spójrz, nie czekaj,
Bo chwila ta jak wiatr ucieka.
Już jej nigdy nie dogonisz, nie odnajdziesz nigdy już,
Miły mój, prosto w oczy spójrz.

Lalalalaaa..

Spójrz, prosto w oczy spójrz, nie czekaj,
Bo chwila ta jak wiatr ucieka.
Już jej nigdy nie dogonisz, nie odnajdziesz nigdy już,
Miły mój, prosto w oczy spójrz.

Love...
Love...

My silence is teasing you.
You want to surprise me with a question.
I can't help it, I won't change anything.
The eyes will tell you everything.

Look, look me straight in the eyes, it's love.
You want my dear, whether you want or not, it's love.
Somebody who seems to be awaited, a strange familiar-unfamiliar guest.
Who knows, luck or the complexity of the hearts?

Look, look me straight in the eyes, don't wait,
'Cause this moment is escaping like the wind.
You will never catch it up, you will never find it again,
My dear, look me straight in the eyes.

Lalalalaaa..

Look, look me straight in the eyes, don't wait,
'Cause this moment is escaping like the wind.
You will never catch it up, you will never find it again,
My dear, look me straight in the eyes.