Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Violetta Villas "Ja jestem Violetta" lírica

Traducción al: EN

Ja jestem Violetta, wrażliwa kobietta,
mam dusze i serce w tym miejscu gdzie mam.
Kto nie zna Violetty, ten nie wie niestety,
że nieba przychylić mu chcę.

Ja jestem Violetta, wrażliwa kobietta,
niezłomna jak skała, i słaba jak kwiat.
Ja jestem Violetta o wielu zaletach,
lecz jak je ocenia ten świat?

Świat obojętny, mechaniczny,
co serca, czułość za nic ma.
Jak głupi żółw cybernetyczny,
za zyskiem i postępem gna.

Gdzie miejsce tu na łopot powiek
i na zalotne szmery rzęs.
Jak ma w nim żyć kobieta człowiek?
Powiedzcie gdzie tu sens?

Ja jestem Violetta, wrażliwa kobietta,
przechodząc spójrz na mnie, na chwile choć stań.
Czekają Cię wety, w ramionach Violetty,
komputer nie zliczy tych trosk.

Ja jestem Violetta, wrażliwa kobietta,
niech ramie twe silne swe wsparcie mi da.
Z miłością Violetty dopłyniesz do mety,
Violetta, mój miły, to ja.

Ja jestem Violetta, wrażliwa kobietta,
niech ramie twe silne swe wsparcie mi da.
Z miłością Violetty dopłyniesz do mety,
Violetta, mój miły, to ja, Violetta, mój miły, to ja
Violetta, mój miły, to ja, Violetta, mój miły, to ja

I am Violetta, a senstive woman
I have my soul and my heart where I have.
The one who doesn't know Violetta unfortunately doesn't know
That I want to give him heaven.

I am Violetta, a senstive woman
As unbreakable as a rock and as weak as a flower.
I am Violetta of many virtues
But how the world judges them?

Indifferent, mechanic world
that thinks that the sensitivity of the heart is nothing.
Like a stupid cybernetic turtle
it pursuits for profit and progress.

Where is the space for the fluttering of the eyelids here
And for the flirty murmur of the eyelashes.
How can a woman, a human being live in it?
Tell me where is the meaning here?

I am Violetta, a senstive woman
When you pass me by, look at me, stop at least for a moment.
Your affections will be returned in Violetta's arms
The computer can't count those worries.

I am Violetta, a senstive woman
Let your strong shoulder support me.
With Violetta's love, you will swim up to the finish line
Violetta, my dear, is me

I am Violetta, a senstive woman
Let your strong shoulder support me.
With Violetta's love, you will swim up to the finish line
Violetta, my dear, is me, Violetta, my dear, is me
Violetta, my dear, is me, Violetta, my dear, is me