Scandinavian Music Group "Rakas Maria" lyrics

Translation to: EN FR

Rakas Maria
Täällä ei ole vihreää

Rakas Maria
Täällä on haalistunutta

Mutta missään ei
Soiteta hautajaismarsseja
Niin kuin täällä soitetaan

Ja Maria täällä tajutaan

Vailinnaisia
Lauseitani

Täällä eksytään
Vääriin baareihin
Ja suruun täällä juodaan surutta

Täällä uuvutaan aamuihin
Paetaan ikkunoista vailla vaatteita
Ajetaan rajakaupunkeihin taksilla
Vannotaan helposti
Unohdetaan helpommin
Sillä rakkaus on mitä on

Rakas Maria
Voisin jäädä tänne

Rakas Maria
Olen nähnyt hiekkamyrskyn

Mutta missään ei neuvota
Kaupunkiin eksyneitä
Niin kuin täällä neuvotaan

Ja kun iltapäivä
On jo pitkällä

Alhaalla soi
Epävireinen viulu

Täällä luetaan
Eilisen lehtiä
Ja iloon juodaan kuten suruunkin

Täällä uuvutaan aamuihin
Paetaan ikkunoista vailla vaatteita
Ajetaan rajakaupunkeihin taksilla
Vannotaan helposti
Unohdetaan helpommin
Sillä rakkaus on mitä on
Rakkaus on mitä on

Täällä pilkataan suuria
Täällä lyödään pöytään nyrkkiä
Paetaan ikkunoista hetken rikkaina
Hengähdetään yössä
Ei keräillä mitään
Keräily on mitä on

Ja rakkaus on mitä on

Rakkaus on mitä on

Dear Maria
Here it is not green

Dear Maria
Here it is washed-out

But nowhere do they
Play funeral marches
Like they do here

And Maria, here they understand

My incomplete sentences

Here they stumble
Into the wrong bars
And they drink to sadness without sadness

Here they tire in the mornings
Flee through windows without clothes
Drive to the border towns with a taxi
Vow easily
Forget easier
For love is what it is

Dear Maria
I could stay here

Dear Maria
I have seen the sandstorm

But nowhere do they advise
Those lost in the city
Like they advise them here

And when the afternoon
Has nearly gone

Downstairs there plays
A violin out of tune

Here they read
Yesterday's paper
And they drink to joy, like they do to sadness

Here they tire in the mornings
Flee through windows without clothes
Drive to the border towns with a taxi
Vow easily
Forget easier
For love is what it is

Here they mock the greats
here they pound their fist on the table
Flee through windows rich in the moment
Catch their breath in the night
Don't collect a thing
For collecting is what it is

And for love is what it is

For love is what it is