Myslovitz "Filmowa miłość" lyrics

Translation to:en

Maniakalny kolekcjoner min
Mój ulubiony film
Bohater dnia
Lepiej będzie mi
Nie mogę patrzeć na swój cień
Nienawidzę się
Ostatni raz
Biorę pigułki przed snem

Filmowa miłość, fikcyjna zdrada
Morderczy środek na mój mózg
Na mój ból, na mój wzrok, na mój słuch
Na mój mózg, na mój ból, na mój wzrok
Na mój słuch

Pokrzywione myśli w głowie mej
Bardzo chory dzień
Ostatni raz
Biorę pigułki przed snem
Pamiętam noc
Czułem mój perwersyjny lęk
Wyjąłem broń
Strzeliłem sobie w łeb

Filmowa miłość, fikcyjna zdrada
Morderczy środek na mój mózg
Na mój ból, na mój wzrok, na mój słuch
Na mój mózg, na mój ból, na mój wzrok
Na mój słuch

Maniacal collector of faces
My favourite movie
Hero of the day
I will be better
I can't stand with my shadow
I hate myself
Last time
I take pills before sleep

Film love, fictional betrayal
Killing substance for my brain
For my pain, for my sight, for my hearing
For my brain, for my pain, for my sight,
For my hearing

Curving thoughts in my head
So sick day
Last time
I take pills before sleep
I remember the night
I felt my perverse fear
I took a gun
And shot myself in the head

Love of movie, fictional betrayal
Killing substance for my brain
For my pain, for my sight, for my hearing
For my brain, for my pain, for my sight,
For my hearing