Ron Pope "October Trees" lyrics

Translation to:nl

Wait for the light to come back on,
You seem lost. Your back against the wall.
It’s cold outside, it is winter in your heart,
Your eyes go blind. You are shrouded in a fog.

So can we change or is this surrender?
I once loved your grace, and the innocence that
Fell from you like leaves spiral off October trees,
You know I love you, what else do you want from me?

The wind cuts through and it chills me to the bone,
The sunlight feels like a ghost it’s so far gone,
A sad, old song keeps on ringing in my head,
The darkest time seems to be the miles ahead.

So can we change, or is this surrender?
I once loved your grace, and the innocence that
Fell from you like leaves spiral off the October trees,
You know I love you, what else do you want from me?

Where is your dignity, where is your pride?
Where is the love that you once had inside?
Where is your dignity, where is your pride?
Where is the voice that was always your guide?
Where is your dignity, where is your pride?
Where is the love that you once had inside?
Where is your dignity, where is your pride?

So can we change, or is this surrender?
I once loved your grace, and the innocence that
Fell from you like leaves spiral off the October trees,
You know I love you…
So can we change, or is this surrender?
I once loved your grace, and the innocence that
Fell from you like leaves spiral off the October trees,
You know I love you, what else do you want from me?

Wacht tot het weer licht wordt,
Je lijkt verloren. Met de rug tegen de muur.
Het is koud buiten, het is winter in je hart,
Je ogen raken verblind. Je bent gehuld in mist.

Kunnen we omschakelen of is dit overgave?
Eens hield ik van jouw gratie en de onschuld die van je
Afviel zoals bladeren van bomen in oktober dwarrelen,
Je weet dat ik van je houd, wat wil je nog meer van me?

De wind snijdt door me heen en verkilt me tot op ’t bot
Het zonlicht lijkt een geest, zo ver weg is het,
Een oud, treurig lied blijft in m’n hoofd rondzingen,
De donkerste tijd schijnt de lange weg voor ons te zijn,

Kunnen we omschakelen of is dit overgave?
Eens hield ik van jouw gratie en de onschuld die van je
Afviel zoals bladeren van bomen in oktober dwarrelen,
Je weet dat ik van je houd, wat wil je nog meer van me?

Waar is je waardigheid, waar je trots?
Waar is de liefde die jij eens heimelijk had?
Waar is je waardigheid, waar je trots?
Waar is de stem die jou steeds begeleidde?
Waar is je waardigheid, waar je trots?
Waar is de liefde die jij eens heimelijk had?
Waar is je waardigheid, waar je trots?

Kunnen we omschakelen of is dit overgave?
Eens hield ik van jouw gratie en de onschuld die van je
Afviel zoals bladeren van bomen in oktober dwarrelen,
Je weet dat ik van je houd…
Kunnen we omschakelen of is dit overgave?
Eens hield ik van jouw gratie en de onschuld die van je
Afviel zoals bladeren van bomen in oktober dwarrelen,
Je weet dat ik van je houd, wat wil je nog meer van me?